Face Value ... Nieuwe inzichten in Non-verbale communicatie.
(Denk je dat je weet wat je zegt?)

Natuurlijk weet je wat je zegt met woorden!

Jij kiest de woorden en misschien zelfs wel een lichaamshouding als je al iets hebt geleerd over non-verbale communicatie. Hoe kan een boodschap dan tóch soms anders overkomen? Waarom loopt het ene gesprek heel erg goed en het andere juist helemaal niet? Waarom vind je de ene persoon meteen aardig en voel je bij een ander juist direct weerstand?

Het geheim zit hem in de non-verbale microsignalen in het gezicht. Een opgetrokken wenkbrauw, toegeknepen ogen of een blik opzij. Eén signaal kan alles op scherp zetten. Dit boek leert je om die signalen te herkennen in jezelf en in anderen, zodat je kunt anticiperen op het gedrag en de behoeften van je gesprekspartner. Of dat nu op werk of in een relatie is.

De methode uit dit boek wordt onder meer gebruikt in de advocatuur, de mediation praktijk, door coaches, in de gezondheidszorg en ook bij defensie bij ondervragingen en bij het inschatten van situaties tijdens een uitzending.

"Een boek dat je niet kunt missen."

Saskia Tegenbosch 

Annemieke Meurs

De auteurs: Saskia Tegenbosch en Annemieke MeursSaskia Tegenbosch is coach/trainer communicatie, master non-verbale strategie analyse, ADR-conflictcoach, mediator en jurist. Zij past bij haar coaching de FaceValue methode toe. De FaceValue Methodiek is een op wetenschappelijke literatuur en empirisch onderzoek gebaseerde aanpak die zich richt op het meten van non-verbale communicatie tussen mensen.Annemieke Meurs is non-verbaal gedrags specialist, coach en trainer en tevens de oprichtster van FaceValue.


Dit boek is voor jou wanneer....

Je wilt ontdekken wat je eigenlijk zegt: JE VERRAADT MEER DAN JE DENKT. 

Welke gedragstypen er zijn:  Het boek gaat in op gedragstypen en hoe je deze kennis waardevol kunt benutten. 


Verschillende invalshoeken worden belicht die op jouw werk van toepassing zijn, zoals: Emoties, spanningsindicatoren, gedachtekracht, perceptie en uiteraard de face value methodiek zelf.

Review van Marieke


Ik heb jullie uitgave van Face Value met volle interesse bestudeerd. Het is leerzaam, begrijpelijk en vol met momenten van (h)erkenning. De gedragstypen hebben mij meer inzicht gegeven mezelf en de mensen om mij heen en wat hun eigenlijke behoeften zijn. Ik ben er rijker van geworden. Nogmaals dank je wel voor het delen.

Marieke

Review van Henk Jan Kamsteeg


Soms zou je als leidinggevende wel gedachten willen lezen. Dat de meeste medewerkers niet voor honderd procent het achterste van hun tong laten zien, realiseren wij ons vaak wel. We blijven nu eenmaal altijd hun leidinggevende en dus is er een bepaalde afstand, of gereserveerdheid. Maar hoe komen we er dan wel achter wat ze echt van bepaalde zaken vinden wanneer wij hen om feedback op bepaalde beslissingen of doelstellingen vragen? Niet door in hun hoofd te kruipen, maar wellicht wel door goed naar hun hoofd te kijken!

‘Non-verbale communicatie is alle communicatie waarbij gesproken en geschreven taal geen rol speelt,' zo beginnen de auteurs hun betoog. ‘Je kunt het zien als een soort tweede taal waarbij mensen informatie overbrengen aan elkaar. Het grootste deel van deze informatie stuur je onbewust.' Meurs en Tegenbosch stelden zichzelf bij het schrijven van hun boek als doel de lezer mee te nemen in wat zij een ‘magische wereld' van non-verbale signalen noemen.


Wat al snel duidelijk wordt, is dat de auteurs experts blijken op dit gebied - zo ver ik dit als leek uiteraard kan beoordelen. Gevaar hiervan is wel, dat zij zo diep in de materie zitten, dat zij soms in de valkuil trappen van de zogenoemde ‘curse of knowledge'. Of in andere woorden: zoveel kennis hebben over een onderwerp dat een poging dit met anderen te delen al snel moeilijk te volgen is voor hen die hier nog geen kaas van hebben gegeten. Denk bijvoorbeeld aan een computernerd die een ander iets probeert uit te leggen. In de meeste gevallen is de toehoorder na twee zinnen de draad volledig kwijt. Zo erg was het bij het lezen van FACE VALUE gelukkig niet, maar hoe nieuwsgierig ik ook naar dit boek was, ik betrapte mijzelf er wel op dat ik moeite had alles te volgen. Hetgeen mijn vrouw, die naast mij op de bank zat terwijl ik zat te lezen, door mijn gefronste wenkbrauwen goed van mijn gezicht kon aflezen.

Gelukkig sluiten de auteurs ieder hoofdstuk af met een beknopte samenvatting en delen zij veel praktijkvoorbeelden, waardoor de geboden theorie alsnog landt. Of ik na het lezen van dit boek beter kan inschatten wat mijn gesprekspartner echt willen zeggen, weet ik niet. Maar dat ik mij nu meer dan ooit bewust ben van het feit dat mijn emoties (of dit nu boos, gefrustreerd, verdrietig of wat dan ook is) van mijn gezicht afdruipen, is mij een te meer duidelijk. Iets wat mijn vrouw, of zij nu met mij op de bank zit of meters van mij vandaag staat, overigens al jaren tegen mij zegt.

Face Value zal vooral voor experts die al veel met deze methode werken (zoals mediators en rechercheurs die verdachten ondervragen) een feest van herkenning zijn. Voor Jan Modaal - onder wie ik mijzelf reken - had dit boek wat mij betreft iets toegankelijker mogen zijn.

Henk Jan Kamsteeg

Wat vind je in het boek?

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 01 WAT IS NON!VERBALE COMMUNICATIE 8

HOOFDSTUK 02 JE VERRAADT MEER DAN JE DENKT 12
2.1 Microbewegingen
2.2 ‘Je lekt’
2.3 Het PNR // jouw blauwprint
2.4 Aan en uit
2.5 PNR en gedragsstrategieën
2.6 Welk dier ben jij?
2.7 Waar komt het PNR vandaan?
2.8 Samenvatting

HOOFDSTUK 03 DE GEDRAGSTYPES 30
3.1 De INSA-types
3.2 Impulsdriehoek
3.3 Basistypes
3.4 Mixtypes
3.5 Typologie en interactie
3.6 Samenvatting
CASUS Het Gekrompen Harnas / type Freeze-Fight, 1/2-1
CASUS Burnt Out / type Fight-Flight, 2/3
CASUS Familiebanden / type Freeze-Flight, 1/3-3

HOOFDSTUK 04 EMOTIES 66
4.1 Wat zijn emoties
4.2 Zichtbare emoties: kun je zien wat iemand voelt?
4.3 Ogen
4.4 Het belang van het onderkennen van emoties
4.5 Emoties en respons
4.6 Het onderdrukken van de expressie van emoties
4.7 Samenvatting

HOOFDSTUK 05 PERCEPTIE 80
5.1 Perceptie van de wereld
5.2 Hoe kijk je naar jezelf?
5.3 Leven naar je zel!eeld
5.4 Samenvatting

HOOFDSTUK 06 HET BREIN 86
6.1 Hoe werkt je brein in de verwerking van prikkels en de totstandkoming van je gedrag?
6.2 Het brein in de sociale interactie
6.3 De Reinforcement Sensitivity Theory (RST)
6.4 Fight, Flight en Freeze reacties
6.5 Emotionele reacties uit het brein
6.6 De amygdala en onze herinneringen
6.7 De face value coaching
6.8 Samenvatting

CASUS Help! Mijn Man in Midlife Madness / type Fight, 2 en mixtype accent Freeze, 4-1
CASUS Zie Je Jezelf op Ware Grootte? / type Freeze-Flight, 1/3
CASUS Speechless / mixtype accent Fight, 4-2
CASUS De Perfectionist / mixtype accent Flight, 4-3

HOOFDSTUK 07 SPANNINGSINDICATOREN 120
7.1 Wat is de invloed van spanning op gedrag?
7.2 Spiertonus
7.3 Type 1 / Freeze
7.4 Type 2 / Fight
7.5 Type 3 / Flight
7.6 Samenvatting

HOOFDSTUK 08 GEDACHTEKRACHT 128
8.1 Basisbehoeften
8.2 Dilemma
8.3 Zijn je basisbehoeften te veranderen?
8.4 Samenvatting

HOOFDSTUK 09 FACE VALUE COACHING 136
9.1 Hoe werkt het?
9.2 Basisprincipes van de face value coaching
9.3 Signalen van het lichaam
9.4 Zoeken naar balans
9.5 face value methodiek
9.6 Samenvatting

Nawoord 148
Literatuurlijst 150
Colofon 152

© 2017 Webinar Landing Page. All rights Reserved  |  Disclaimer