Huurrecht

Huurrecht

Het huurrecht bevat veel regels van dwingend recht.

Er gelden verschillende regels voor de huur en verhuur van bedrijfsruimte (zoals winkels en horeca panden), kantoorruimte en woningen. Wij kunnen u begeleiden en ondersteunen bij de onderhandelingen over een bestaand of een nieuw contract, dat contract voor u opstellen en daarbij uw positie zo flexibel mogelijk houden.

Ook kunnen wij uw belangen behartigen tegenover de wederpartij of bij de kantonrechter.

« Juridisch Advies – Algemeen