Inhuren van een Interim Jurist

Inhuren Interim Jurist

Interim-opdrachten komen in beginsel rechtstreeks tot stand. Inhuren via een bemiddelingsbureau behoort ook tot de mogelijkheden. Er wordt gewerkt op basis van uurtarief of een vast dagtarief, waardoor u op voorhand inzicht heeft in de kosten.

Op grond van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kan de opdrachtgever ervan uit gaan dat inhouding van loonbelasting en sociale verzekeringspremies achterwege kan blijven ten aanzien van de betalingen aan de opdrachtnemer. De interim jurist is verzekerd voor beroeps- (en bedrijfs) aansprakelijkheid en beschikt over een VAR.

Wij beschikken over een zeer uitgebreid netwerk van ervaren tot zeer ervaren Interim Juristen. Wij kunnen op korte termijn een Interim Jurist binnen uw organisatie laten beginnen.

« Interim Jurist – Algemeen