Vrijwilligheid

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Anders is mediation gedoemd te mislukken.

Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of via doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.

Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. U moet samen een oplossing willen vinden voor het probleem.

« Mediation – Algemeen