Werkzaamheden Interim Jurist

Werkzaamheden Interim Jurist

De Interim Jurist is breed inzetbaar. Hij / zij is gewend om zich snel en gedegen in te werken op specialistische rechtsgebieden zonder het overzicht te verliezen.

Door zijn/haar brede ervaring als jurist binnen diverse organisaties pakt de interim jurist de zaken vlot op. De interim jurist werkt goed samen met mensen van verschillende afdelingen binnen uw bedrijf.

Ook een Juridische Quick Scan behoort tot de mogelijkheden, waarbij uw bedrijf en de bedrijfsprocessen juridisch doorgelicht worden, de juridische risico’s in kaart worden gebracht en beoordeeld wordt of deze risico’s zijn afgedekt.

In het kader van de Juridische Quick Scan boordelen we niet alleen de contracten die uw bedrijf heeft afgesloten maar ook controleren we of de contracten nog up-to-date zijn en of in het bedrijf gehandeld wordt volgens deze contracten.

« Interim Jurist – Algemeen