De voordelen van mediation

De voordelen van mediation

De voordelen van mediation zijn:
• Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
• Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen).
• Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen.
• Mediation heeft een informeel karakter.
• Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak.
• Er wordt gedacht in oplossingen. Dus u kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst.

Wanneer werkt mediation niet of minder goed?
• Eén van de partijen wil absoluut geen mediation.
• Er is geen volmacht om bepaalde beslissingen te nemen.
• Het conflict is al zo hoog opgelopen dat het niet meer mogelijk is om samen rond de tafel te zitten (bijvoorbeeld bij fysiek geweld).
• Er is een rechterlijke uitspraak nodig (bijv. bij beslaglegging).

« Mediation – Algemeen